Opsætning af internet

Tilslutning af en enkelt computer til netværket

Hvis du kun skal tilslutte en enkelt computer, skal du bruge et netværkskabel mellem din computer og stikket i væggen.

Tilslutning af flere enheder, fx. computere, tablets, telefoner m.m.

Hvis du vil tilslutte flere enheder, skal du bruge en router, typisk en trådløs router. Hvis du vil anvende en alm. switch eller access point, skal du sætte en router foran disse.

Opsætning af DHCP

Vi tildeler netværksadresser automatisk (via DHCP). Dvs. at din computer automatisk vil komme på nettet, hvis der ikke er ændret på dens indstillinger eller den ikke skal have nogen speciel opsætning. Dette er sådan det meste udstyr virker, som standard.